Οι δυο βασικές Εντολές Διαχείρισης που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας είναι οι εξής:

– Συμβουλευτική Διαχείριση Κεφαλαίων (Advisory Asset Management).
– Εν Λευκώ Διαχείριση Κεφαλαίων (Discretionary Asset Management).


Συμβουλευτική Διαχείριση

Η κύρια υπηρεσία που παρέχεται μέσω της CAPITAL DYNAMIC Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι η παροχή επενδυτικών συμβουλών. Στηριζόμενοι στην εμπειρία και την τεχνογνωσία του προσωπικού μας, διαμορφώνουμε μαζί σας προσωποποιημένα (tailor-made) επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Η διαδικασία (ένταξης στο τμήμα παροχής επενδυτικών συμβουλών) είναι απλή:

1ο Βήμα: Συζήτηση για τον προσδιορισμό των επενδυτικών σας στόχων. Ποιος θα είναι ο επενδυτικός σας ορίζοντας και ποια σχέση απόδοσης-κινδύνου επιθυμείτε;
2ο Βήμα: Καθορισμός του επενδυτικού σας προφίλ (Συντηρητικού, Μικτού, Δυναμικού) κατόπιν διενέργειας του ελέγχου καταλληλότητας.
3ο Βήμα: Σύνθεση Χαρτοφυλακίου με τον κατάλληλο για εσάς συνδυασμό επενδυτικών προϊόντων και εργαλείων.
4ο Βήμα: Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί σας, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών & προτάσεων για την ανακατανομή των επενδύσεων.

Ανοιχτή Αρχιτεκτονική

Σας δίνουμε την επιλογή ανοιχτής αρχιτεκτονικής (open architecture), έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε και σε προϊόντα ανταγωνιστικών εταιρειών. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι χρηματοοικονομικές σας ανάγκες, προτείνοντάς σας τα προϊόντα εκείνα που σας ταιριάζουν καλύτερα.

Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων

H κατανομή των περιουσιακών στοιχείων (Asset Allocation), είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια μιας πετυχημένης επενδυτικής πρότασης. Αυτή η στρατηγική στοχεύει στην ανταμοιβή από την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τις προσδοκίες του πελάτη, της ανοχής του σε ρίσκο ή ασφάλεια και του επενδυτικού του ορίζοντα.

Προσφέρουμε μία ευρεία παλέτα επενδυτικών προϊόντων επιτρέποντας στους πελάτες να δημιουργήσουν την δική τους προσωποποιημένη επενδυτική στρατηγική, ανάλογα με το επενδυτικό τους προφίλ. Δημιουργούμε χαρτοφυλάκια τα οποία αποτελούνται από ποικίλα επενδυτικά εργαλεία έτσι ώστε να επιτυγχάνεται διασπορά κινδύνου.

Λειτουργούμε ανεξάρτητα και χωρίς δέσμευση εντολών και κατευθύνσεων από τις συνεργαζόμενες Εταιρείες και Θεματοφύλακες ,με γνώμονα πάντα το συμφέρον των πελατών μας.

Ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο μπορεί να αποτελείται από:

Ομόλογα (Bonds)

Η εταιρεία διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα σας βοηθήσει να επενδύσετε σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, ομόλογα κρατικά ή εταιρικά, ελληνικά ή ξένα, τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή αγορά.

Αμοιβαία Κεφάλαια (Mutual Funds)

Οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους σε Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων, Ομολογιακά, Μικτά ή και Μετοχικά από γνωστούς οίκους όπως:

Μετοχές από Χρηματιστήριο Αθηνών & Ξένα Χρηματιστήρια (Stocks)

Το τμήμα αποτελείται από πεπειραμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στην αγορά. Οι πελάτες της εταιρείας έχουν πρόσβαση στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου είτε μέσω πλατφόρμας είτε μέσω του επενδυτικού τους λογαριασμού.

Παράγωγα Προϊόντα (Derivatives)

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται αφορούν κυρίως Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ), τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα επένδυσης με μόχλευση, τόσο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και στα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού.

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds -ETFs)

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds -ETFs), συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων και των Μετοχών και καλύπτουν σχεδόν όλο το επενδυτικό φάσμα, από μεγάλους μετοχικούς δείκτες, μεμονωμένες αγορές, γεωγραφικές περιοχές, μετοχικούς κλάδους, ομόλογα, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα. Προσφέρουν τη δυνατότητα ο επενδυτής να κερδίσει από την πτώση της αγοράς καθώς και τη δυνατότητα της μόχλευσης.

 

Εν Λευκώ Διαχείριση

Στην CAPITAL DYNAMIC Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχουμε την εν Λευκώ Διαχείριση χαρτοφυλακίων, από έμπειρους διαχειριστές, σε επενδυτές που επιθυμούν την επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων τους πάντα με γνώμονα το επενδυτικό τους προφίλ.

Έχοντας πλήρη κατανόηση της δυναμικής των αγορών, τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που παρουσιάζει το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, συνθέτουμε χαρτοφυλάκια τα οποία χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες (Συντηρητικού, Μικτού, Δυναμικού) βάσει του επενδυτικού προφίλ που κατατάσσεται ο πελάτης μετά τη διενέργεια του ελέγχου καταλληλότητας.

Τα μοντέλα χαρτοφυλακίων που διαχειριζόμαστε μπορούν να περιλαμβάνουν Ομόλογα, Μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια, ETFs και δίνουν πρόσβαση στον επενδυτή στην Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.


Φόρμα Επικοινωνίας

Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία: Διαχείριση Χαρτοφυλακίων;
Στείλτε μας μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.