Τα κεφάλαια και τα αξιόγραφα (χρηματοπιστωτικοί τίτλοι) των πελατών μας κατατίθενται απευθείας και φυλάσσονται είτε από τις συνεργαζόμενες Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. είτε από τρίτο Θεματοφύλακα. Οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν είτε λογαριασμό στο όνομά τους (Segregated) είτε πελατειακό υπολογαριασμό (Omnibus) στις συνεργαζόμενες Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Θεματοφύλακες Εσωτερικού

Τράπεζα Πειραιώς – Ελλάδα (Segregated/Omnibus Accounts)
Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε έχει παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων, ενώ σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς 29% στα δάνεια και 28% στις καταθέσεις.
Με παρουσία σε 10 χώρες και περίπου 21 χιλιάδες εργαζόμενους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 6 εκατ. πελάτες. Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου φτάνει περίπου τα €83 δισ., τα δάνεια προ προβλέψεων τα €65 δισ. και καταθέσεις τα €39,4 δισ. (γ’ τρίμηνο 2017).

Eurobank – Ελλάδα (Segregated/Omnibus Accounts)
Η Τράπεζα Eurobank ιδρύθηκε το 1990 με αρχική επωνυμία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και στόχο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Έκτοτε έχει ακολουθήσει μια ανοδική πορεία, μέσα από δυναμική οργανική ανάπτυξη, αλλά και μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις, καταλαμβάνοντας σήμερα ηγετική θέση στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Έχει παρουσία σε 7 χώρες και 13,7 χιλ εργαζόμενους.Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου φτάνει τα €61 δισ., τα δάνεια προ προβλέψεων τα €48 δισ. και οι καταθέσεις τα €33 δισ. (γ’ τρίμηνο 2017).

Merit Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (Segregated/Omnibus Accounts)
Η Merit XΑEΠΕΥ ιδρύθηκε το 1999 και προσφέρει «μπουτίκ» υπηρεσίες στους πελάτες της. Το 2017 συγχωνεύτηκε με την Μίδας ΧΑΕΠΕΥ και την Ηλίας Πετροπουλάκης ΧΑΕΠΕΥ δημιουργώντας μια νέα εταιρεία με ισχυρά οικονομικά θεμέλια και ευρεία πελατειακή βάση.
Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνονται η ∆ιαχείριση Περιουσίας, οι Αγοραπωλησίες Μετοχών, Παραγώγων και Ομολόγων σε Ελλάδα και Εξωτερικό, η Θεματοφυλακή και το Corporate Finance. 40 πλήρως εξειδικευμένοι και έμπειροι επαγγελματίες σκοπεύουν στην εξυπηρέτηση των επενδυτικών αναγκών άνω των 15.000 επενδυτών, με ύψος κεφαλαίων που ξεπερνά τα 100εκ €.

EUROCORP Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (Segregated/Omnibus Accounts)
Η Eurocorp ΑXEΠΕΥ ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί µια από τις πρωτοπόρες ελληνικές εταιρίες στην ανάπτυξη και εκτέλεση διασυνοριακών επενδυτικών υπηρεσιών.
Mε ένα επιτελείο στελεχών, υψηλής εξειδίκευσης στην Αθήνα και στο Παρίσι η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον χρηματοοικονομικό και επενδυτικό χώρο. Παράλληλα διαθέτει δίκτυο 15 συνεργατών, που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, με βασικούς πυλώνες τα γραφεία της στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.
Στο ευρύ πεδίο υπηρεσιών που καλύπτει, περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης-Brokerage, οι Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management), καθώς και οι Υπηρεσίες Θεματοφυλακής και Corporate Finance.

BETA Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (Segregated/Omnibus Accounts)
Η BETA ΑXEΠΕΥ ιδρύθηκε το 1995 και προσφέρει «μπουτίκ» υπηρεσίες στους πελάτες της. Από τo 2001 είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων. Το 2012 απορρόφησε τη Fortius Securities.
Στην εταιρεία εργάζονται 60 επαγγελματίες εκ των οποίων οι επικεφαλής έχουν μεγάλη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Περιουσίας, Αγοραπωλησίες Μετοχών και Παραγώγων για Ελλάδα και Εξωτερικό, το Corporate Finance. Η πελατειακή της βάση αριθμεί περισσότερους από 50.000 πελάτες με υπό διαχείριση κεφάλαια που φθάνουν τα 500εκ €.


Υποθεματοφύλακες Εξωτερικού

BGL BNP PARIBAS – Λουξεμβούργο (Segregated Accounts)
H BGL BNP Paribas ιδρύθηκε το 1919 και καταλαμβάνει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά του Λουξεμβούργου, ενώ παράλληλα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στις περιοχές γύρω από τα σύνορα του. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, της διαχείρισης πλούτου και Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής, η BGL BNP Paribas προσφέρει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων που απευθύνονται σε ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες, καθώς και σε επιχειρήσεις και θεσμικούς επενδυτές. Επίσης, είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς στο χώρο των τραπεζοασφαλειών, όπου προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις και τραπεζικές υπηρεσίες. Η BGL BNP Paribas είναι μέρος του ομίλου BNP Paribas από το Μάιο του 2009. Η BNP Paribas είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στον ιδιωτικό τομέα στο Λουξεμβούργο αριθμώντας σήμερα περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους.

UBS – Ελβετία (Segregated Accounts)
Η UBS είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη παγκόσμια τράπεζα της Ελβετίας. Η Ελβετία είναι η μόνη χώρα που δραστηριοποιείται στη λιανική τραπεζική, την εταιρική και θεσμική τραπεζική, τη διαχείριση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων καθώς και την επενδυτική τραπεζική. Με βάση τα 150 χρόνια της τραπεζικής ιστορίας, η UBS κατέχει ηγετική θέση και στους πέντε επιχειρηματικούς τομείς. Με περίπου 300 καταστήματα και 4.700 υπαλλήλους που συναναστρέφονται με τους πελάτες, αγγίζει περίπου το 80% του ελβετικού πλούτου και υπηρετεί ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις πλούσιους ιδιώτες και σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των ελβετικών εταιρειών.

Mirabaud – Ελβετία (Segregated Accounts)
Ο Όμιλος Mirabaud, ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1819 και επί 2 αιώνες διαχειρίζεται περιουσίες και κεφάλαια. Βοήθησε στη δημιουργία και ανάπτυξη του Ελβετικού Τραπεζικού συστήματος και του πρώτου Ελβετικού Xρηματιστηρίου. Σήμερα o ΄Ομιλος διαθέτει 14 γραφεία σε 3 ηπείρους, στην Ευρώπη, τη Βόρειο Αμερική και την Ασία. Περίπου οι μισοί από τους 700 εργαζόμενους του έχουν έδρα την Ελβετία ενώ οι άλλοι μισοί έχουν έδρα στο εξωτερικό.
Το α΄εξάμηνο του 17 τo καθαρό ενεργητικό του Ομίλου ήταν ύψους 31.2 δις ελβετικά φράγκα, εκ των οποίων 8,1 δις ελβετικά φράγκα στο Asset Management.

BNP Paribas Securities Services – Γαλλία (Omnibus Accounts)
Η BNP Paribas Securities Services είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο παρόχους υπηρεσιών κινητών αξιών. Η τράπεζα μέσα από την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει δεσμεύεται, μέσα σε ένα ασταθές και γεμάτο προκλήσεις οικονομικό περιβάλλον, για την προσφορά λύσεων ανάλογων των αναγκών του κάθε πελάτη προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις ευκαιρίες που φέρνουν οι παγκόσμιες αλλαγές. Ως θυγατρική του Ομίλου BNP Paribas, είναι μια από τις τράπεζες με την υψηλότερη βαθμολογία στον κλάδο της εξυπηρέτησης περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα η BNP Paribas Securities Services έχει τοπική παρουσία σε 34 χώρες σε πέντε ηπείρους και ένα παγκόσμιο δίκτυο που καλύπτει πάνω από 100 αγορές.