Οι δυο βασικές Εντολές Διαχείρισης που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας είναι η Συμβουλευτική Διαχείριση Κεφαλαίων και η Εν Λευκώ Διαχείριση Κεφαλαίων.