Σε µία περίοδο στην οποία οι Ελληνικές επιχειρήσεις αφενός υπόκεινται στον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και αφετέρου βιώνουν μια πολυετή οικονομική κρίση, η οικονομική τους ευρωστία και η στρατηγική τους ανάπτυξη βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη χρήση των τεχνικών και εναλλακτικών λύσεων που προσφέρει το Corporate Finance.