• Επαγγελματική καθοδήγηση και υποστήριξη

    Σας βοηθάμε στην υλοποίηση των επενδυτικών σας πλάνων.
  • Παρέχουμε βέλτιστες υπηρεσίες

    Χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

Ποιοί Είμαστε & Σύντομο Ιστορικό

Δραστηριοποιούμαστε στην υπηρεσία διαχείρισης κεφαλαίων παρέχοντας στους πελάτες μας πολύτιμες συμβουλές και υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων των πελατών μας. Χάρη στην πρόσβαση μας στις διεθνείς αγορές και αξιοποιώντας μια ευρεία παλέτα επενδυτικών προϊόντων, διαμορφώνουμε εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια για κάθε πελάτη μας, πάντα σε συνάρτηση με το επενδυτικό του προφίλ, το αποδεκτό επίπεδο ανάληψης ρίσκου και τους επενδυτικούς του στόχους.

Γιατί να επιλέξετε εμάς:

Ανεξαρτησία
Ανεξαρτησία

Η CAPITAL DYNAMIC A.E.Π.Ε.Υ. είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ανήκει στους συνεταίρους της. Τιμούμε την ανεξαρτησία μας, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε στα σωστά προϊόντα και λύσεις για τις ανάγκες σας - δεν έχουμε στόχους πωλήσεων ούτε προωθούμε συγκεκριμένα προϊόντα.

Εξατομικευμένες Λύσεις
Εξατομικευμένες Λύσεις

Στην CAPITAL DYNAMIC A.E.Π.Ε.Υ. καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι όλοι οι επενδυτές ίδιοι - εργαζόμαστε μαζί σας για να κατανοήσουμε το προφίλ κινδύνου σας και προσαρμόζουμε τις προτάσεις μας για να ανταποκριθούμε στους επενδυτικούς στόχους σας.

Εμπειρία
Εμπειρία

Τα στελέχη μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία στις κεφαλαιαγορές και στον τραπεζικό κλάδο. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση και η ομάδα μας διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ανταγωνιστική Τιμολόγηση
Ανταγωνιστική Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση των προϊόντων είναι πάντα ανταγωνιστική λαμβάνοντας υπόψη τους μέσους όρους της αγοράς και αναθεωρείται όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Εχεμύθεια
Εχεμύθεια

Οι έμπειροι συνεργάτες μας δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην αγορά και έχουν δημιουργήσει μια αξιοζήλευτη φήμη με τους πελάτες τους. Κατανοούμε ότι η εμπιστευτικότητα, η διακριτικότητα και η εμπιστοσύνη είναι εξίσου σημαντικές με το επενδυτικό αποτέλεσμα. Ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές για να διασφαλίσουμε την προστασία και την εμπιστευτικότητα όλων των συναλλαγών του λογαριασμού σας και των προσωπικών σας δεδομένων.

Εξυπηρέτηση Υψηλού Επιπέδου
Εξυπηρέτηση Υψηλού Επιπέδου

Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλους τους πελάτες μας και συνεχώς επενδύουμε στο προσωπικό μας για να το επιτύχουμε. Έχουμε αυξήσει το προσωπικό μας τα τελευταία 4 χρόνια τόσο με νέα όσο και με έμπειρα στελέχη.

Εξειδίκευση
Εξειδίκευση

Το κάθε μας στέλεχος εξειδικεύεται σε ένα μόνο προϊόν με αποτέλεσμα να αποκτά βαθειά γνώση του αντικειμένου του και να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις του εκάστοτε προϊόντος.

Διεθνούς Κύρους Συνεργασίες
Διεθνούς Κύρους Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με πολλά κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Οι σχέσεις μας, επιτρέπουν στους πελάτες μας την πρόσβαση και τους όρους, που συνήθως απευθύνονται σε πελάτες με εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία ή θεσμικούς επενδυτές.

Διαρκής Ενημέρωση
Διαρκής Ενημέρωση

Λαμβάνουμε διαρκή ενημέρωση και ανταλλάσουμε απόψεις με τους συνεργάτες μας, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους διεθνείς οίκους.

Α.Ε.Π.Ε.Υ Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς • Αρ. Άδειας 7/800/13.11.2017
CAPITAL DYNAMIC A.E.Π.Ε.Υ. • τηλ. 210 9237957 • fax 210 9237969 • email info@capitaldynamic.gr

Συνεργαζόμενοι Θεματοφύλακες

Οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν είτε λογαριασμό στο όνομά τους (Segregated) είτε πελατειακό υπολογαριασμό (Omnibus) στις συνεργαζόμενες Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Φόρμα Επικοινωνίας

αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος